SCHEIDINGSBEMIDDELAAR SPRINKHUYZEN

Na een zware periode die voor de een soms iets langer geduurd heeft dan voor de ander is het duidelijk, u gaat scheiden. Het is zaak dat u een heldere en open begeleiding krijgt om al die vragen en onzekerheden die nu naar boven komen te ontrafelen en die voor duidelijkheid kan zorgen.

Als scheidingsbemiddelaar help ik u beiden door dit gehele scheidingsproces heen. Alle bijeenkomsten zijn gezamenlijk en onder mijn begeleiding met als doel een zo open en helder mogelijke voortgang te kunnen laten zien. Natuurlijk kunnen deze bijeenkomsten emotioneel zijn en dat is niet erg, zelfs zeer te begrijpen! Als bemiddelaar zal ik waakzaam zijn of de genomen beslissingen niet (alleen) voortkomen uit schuldgevoel, kwaadheid, wrok of angst. Vandaar dat ik met u meedenk, met het oog op de toekomst.

Alle afspraken die u beiden in alle openheid overeenkomt, worden door mij verwerkt in het convenant en, als nodig, in het ouderschapsplan.
Mijn persoonlijk doel is om u bewust door dit scheidingstraject mee te nemen, zodat u later ook nog weet waarom u deze verdeling bent overeengekomen.

 

Ouderschapsplan - Scheidingsbemiddelaar Sprinkhuyzen Alimentatie - Scheidingsbemiddelaar Sprinkhuyzen Contact - Scheidingsbemiddelaar Sprinkhuyzen

Go to top